Miętowy ajran

ajran 3

  Czy tęsk­nię za zmien­nym, zim­nym pol­skim latem? Niezbyt. Ale z dru­giej stro­ny, ponad 35-cio stop­nio­we upa­ły w mie­ście, szcze­gól­nie […]

Czytaj dalej