Čimbur

cimbur cover oneandonly (1 of 1)

Pomidory coraz gor­sze, więc pora na nie­co cięż­szą, ale rów­nie pysz­ną bał­kań­ską wer­sję szak­szu­ki. Čimbur, czy­li jaj­ka sadzo­ne na mie­lo­nym […]

Czytaj dalej