Čimbur

cimbur cover oneandonly (1 of 1)

Pomidory coraz gor­sze, więc pora na nie­co cięż­szą, ale rów­nie pysz­ną bał­kań­ską wer­sję szak­szu­ki. Čimbur, czy­li jaj­ka sadzo­ne na mie­lo­nym […]

Czytaj dalej

Sklepy migdałowe

butik badem cover (1 of 1)

...nie­któ­re z owy­ch oso­bli­wy­ch a tyle nęcą­cy­ch skle­pów, o któ­ry­ch zapo­mi­na się w dnie zwy­czaj­ne. Nazywam je skle­pa­mi cyna­mo­no­wy­mi dla […]

Czytaj dalej

Miętowy ajran

ajran 3

  Czy tęsk­nię za zmien­nym, zim­nym pol­skim latem? Niezbyt. Ale z dru­giej stro­ny, ponad 35-cio stop­nio­we upa­ły w mie­ście, szcze­gól­nie […]

Czytaj dalej