Sklepy migdałowe

butik badem cover (1 of 1)

...nie­któ­re z owy­ch oso­bli­wy­ch a tyle nęcą­cy­ch skle­pów, o któ­ry­ch zapo­mi­na się w dnie zwy­czaj­ne. Nazywam je skle­pa­mi cyna­mo­no­wy­mi dla […]

Czytaj dalej

Miętowy ajran

ajran 3

  Czy tęsk­nię za zmien­nym, zim­nym pol­skim latem? Niezbyt. Ale z dru­giej stro­ny, ponad 35-cio stop­nio­we upa­ły w mie­ście, szcze­gól­nie […]

Czytaj dalej